Our history

Startet med chilenske flyktninger i 1987

Hero er i dag Skandinavias største mottaksoperatør med flere titalls mottak i Norge og Sverige. I tillegg leverer Hero i dag språktjenester og kurssentre for minoritetsspråklige både i Norge og Sverige, samt flere barnehager i Norge. Det har vært en lang og spennende vei fra starten i september 1987.

Ideen om mottaksvirksomhet startet med et initiativ fra gründerne Helge Raknes og Ronald Tuft. De hørte at Bergen kommune hadde vansker med å innlosjere de mange chilenske flyktningene som kom til Bergen. Et par dager etter hadde firmaet deres Hero eiendom leid inn et hybelbygg i Ytre Arna og startet mottak. Bygningen huser den dag i dag fortsatt asylsøkere.

Ahmed Bozgil utvikler organisasjonen

????????????????????????????????????

De store ankomstene av flyktninger fortsatte og i 1993 ble Dale mottakssenter i Sandnes etablert. Det var en ung og ambisiøs journalist med kurdisk bakgrunn ved navn Ahmed Bozgil som fikk jobben som mottaksleder. Han skulle i de neste årene bli en sentral person i utviklingen av mottaksfeltet og Hero som organisasjon.

I 1996 ble han ansatt som administrerende direktør og var helt til sin bortgang i 2013 en samlende frontfigur i bedriften.

Ahmed kom selv til Norge som politisk flyktning fra Tyrkia i 1986 og hadde klare ideer og visjoner om hvordan mottak burde drives. Med bakgrunn fra politikk, kommunikasjon og journalistikk og en egen evne til å få mennesker til å trekke i samme retning utviklet han Dale i en ny retning.

Han kom inn i bransjen med ambisjoner om å gi beboerne på mottak mer ansvar og muligheter. I samarbeid med UDI ble beboermedvirkning utprøvd på Dale. Konseptet er i dag et viktig metodisk element og et statlig krav i norsk mottaksdrift.

En nasjonal driftsoperatør blir til

Etter at hele 12 000 flyktninger, stort sett bosniere, var bosatt i 1994 opplevde man året etter en dramatisk nedbygging av mottakskapasiteten på landsbasis. Av de seks mottakene som Hero hadde startet disse årene var det kun Dale som overlevde og som kunne sikre videre framdrift for en svekket organisasjon.

Ankomstene av asylsøkere økte de neste årene. Spesielt var de mange kurderne fra Irak og luftbroen med Kosovo-flyktninger i 1999 en utfordring for den norske mottakskapasiteten. I årene frem til 2000 klarte Hero å etablere seg i alle landets regioner med totalt 16 mottak og dermed ta et nytt steg i retning av å bli en ledende operatør. Hero så viktigheten av å gi barn gode oppvekstvilkår i mottakene og etablerte i denne tiden også flere offentlig godkjente barnehager med en flerkulturell profil.

I 2000 skjedde det en stor og viktig forandring i eierskapet av Hero. En av hovedaksjonærene pensjonerte seg og solgte aksjene, som da utgjorde 50 prosent av eierskapet, til ISS. Deres inntreden i Hero åpnet nye muligheter innenfor bedriftsutvikling, spesielt med tanke på økonomi og administrasjonssystemer, opplæring, stordriftsfordeler og et profesjonelt styre. Bedriften vokste til over 300 ansatte og totalt 25 mottak over hele landet i 2003.

Nye forretningsområder etableres

I 2005 ble Hero tolk etablert som nytt forretningsområde og deretter Hero kompetanse i 2006. Etablering av nye forretningsområder skapte engasjement og spenning i bedriften i forhold til hvordan man ville lykkes i helt nye markeder. Med spisskompetanse på målgruppen minoritetsspråklige og integrering lyktes det å videreutvikle denne inn i nye markeder.

Heros faglige engasjement på mottaksfeltet vakte internasjonal interesse og i 2005 takket Hero ja til å representere Norge i nettverket Enaro (European Network of Asylum Reception Organisations).

I 2008 og 2009 eskalerte ankomstene av asylsøkere igjen og Hero tok en aktiv rolle og etablerte 6 000 nye mottaksplasser. I løpet av 2009 skjøt organisasjonen fart og passerte 1200 ansatte, 45 mottak og 16 avdelinger for enslige mindreårige asylsøkere.

Den eksplosive veksten medførte omfattende kursing av nyansatte og oppfølging. Bedriften satset tungt på HMS-arbeid og innførte i 2011 både kurs i konflikthåndtering for ansatte og et nytt og banebrytende avvikssystem for å sikre bedre og tryggere arbeidsplasser for sine ansatte.

Ny ledelse og nye eiere overtar

I 2013 opplevde Hero et stort slag for bedriften ved Ahmed Bozgils bortgang etter en tids sykeleie. Tor Brekke overtok roret som administrerende direktør og konsernsjef. Mottaksdriften ble videreført med fokus på kvalitet, ressurser i mangfoldet og beboermedvirkning. Samtidig ble selskapet rustet for videre vekst og internasjonalisering på alle forretningsområder.

I 2014 fikk Hero nye eiere. Brødrene Roger og Kristian Adolfsen kjøpte majoriteten av aksjene fra ISS og Ronald Tuft gjennom sitt selskap Hospitality Invest. Eierskiftet medførte fortsatt vekst i Norge og etablering av Hero Sverige samme år. Den store europeiske flyktningkrisen i 2015 bidro til etablering av flere tusen nye Hero-mottaksplasser i Norge og Sverige.


Share: